Jakt på slottet

Vår fantastiska jakt

Ericsberg bjuder på en av Sveriges viltrikaste jaktmarker, med starka, livskraftiga viltstammar och ett flertal kapitaldjur.

På Ericsberg arbetar vi för att främja biologisk mångfald med sunda och livskraftiga viltstammar med en kvalitativ reproduktion. Vi vidareutvecklar viltvårdsarbetet med viltvatten och viltåkrar i det annars storskaliga jord- och skogsbrukslandskapet. Detta för att skapa goda försättningar för en mångfald i ett samarbete med jord- och skogsbruk.

Resultat av detta arbete ses idag på de starka stammarna av framförallt kron- och dovhjort, med fleratalet kapitalhjortar på markerna.

Ett mål på Ericsberg är en biologisk mångfald med sunda livskraftiga viltstammar som har en kvalitativ reproduktion. Vidareutveckla viltvårdsarbetet med viltvatten o remisser i det storskaliga jord o skogsbrukslandskapet och skapa goda försättningar för en mångfald i ett samarbete med jord och skogsbruk.

Att arbeta med djur och natur är att befinna sig i ett evigt kretslopp där årstider och arbetsuppgifter upprepas och avlöser varandra. Med rätt kunskap och strategier kan vi både verka i nuet och ha en riktning mot framtiden.

Tomas Andersson

Tomas Andersson

Viltförvaltare